Indkaldelse til generalforsamling 2023

Hej alle dansere

Hermed indkaldes til

Generalforsamling

i LUCKYBOOTS LINEDANSER KLUB

i Vammen forsamlingshus

Nørregade 14, 8830 Tjele

onsdag den 22. Februar 2023, kl 18:00

       Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og status.
 4. Indkomne forslag
 • Forslag til tilføjelse i vedtægter
  • At revisor vælges for 2 år af gangen
  • At alle suppleanter vælges for et år af gangen
 1. Valg af bestyrelse – på valg er:
 • Rie Krukow
 • Tanja Kufen
 • Lars Hjorth-Jensen
 1. Valg af 2 suppleanter.
 2. Valg af revisor samt en revisorsuppleant.
  • Beløbsfastsættelse
 3.  

Forslag til bestyrelsen, skal være os i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Medlemmer er stemmeberettigede, hvis kontingentet

2023 er betalt.

Efter Generalforsamlingen, giver bestyrelsen smørrebrød.

Husk sidste tilmelding, 15. februar (til smørrebrød)

Bestyrelsen