Indkaldelse til generalforsamling 2024

Hej alle dansere

Hermed indkaldes til Generalforsamling i

LUCKY BOOTS COUNTRY CLUB

i Vammen forsamlingshus

Nørregade 14, 8830 Tjele onsdag den 21. Februar 2024, kl 18:00

       Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og status.
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse – på valg er:
  – Bent Hoe
  – Tina Kjær Buus
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af revisor samt en revisorsuppleant
 8. Kontingent
  – Beløbsfastsættelse
 9. Eventuelt

Forslag til bestyrelsen, skal være os i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Medlemmer er stemmeberettigede, hvis kontingentet 2024 er betalt.

Efter Generalforsamlingen, giver bestyrelsen smørrebrød.

Husk sidste tilmelding, 14. februar (til smørrebrød)

Bestyrelse