Linedans i disse corona tider

Kære dansere.

Med baggrund i den aktuelle situation med corona – og regeringens udmeldinger i den forbindelse, har bestyrelsen besluttet at aflyse dans d. 18/3 og 23/3, hvilket betyder at vi også aflyser vores generalforsamling. Generalforsamling vil blive afholdt så snart det er muligt.

Vi følger løbende med i udviklingen, og forholder os til de meldinger regeringen kommer med. Hvis det betyder yderligere aflysninger, vil de fremgå af Facebook gruppen og hjemmesiden.

Vi vil bede jer om at dele information om aflysninger, så vi sikrer os at alle er informeret.

Vi sætter en seddel på dørene i forsamlingshuset med informationen, så de der måtte dukke op også bliver informeret.

Bestyrelsen overvejer om vi skal planlægge danseaftner efter den planlagte sidste danseaften (29/4) som kompensation, og det vil vi melde nærmere ud om, når vi ved mere.

På bestyrelsen vegne

Rie