Generalforsamling i Vammen forsamlingshus den 13.oktober 2021 kl. 18.30

Hermed indkaldes til Generalforsamling i LUCKYBOOTS LINEDANSER KLUB i Vammen forsamlingshus

Nørregade 14, 8830 Tjele onsdag den 13.oktober 2021 kl. 18.30

Udsat fra 25. marts 2020 grundet corona

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og status.
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse – på valg er:
  Rie Krukow
  Lars H. Jensen – ønsker genvalg
 6. Valg af 2 suppleanter. 
 7. Valg af revisor samt en revisorsuppleant.
 8. Kontingent.
  • Beløbsfastsættelse
  • Betalingsmuligheder
 9. Ny hjemmeside præsentation og billeder
 10. Eventuelt.

Forslag til bestyrelsen, skal være os i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Medlemmer er stemmeberettigede, hvis kontingentet 2021 er betalt.

Efter Generalforsamlingen, giver bestyrelsen smørrebrød.

Husk sidste tilmelding, 6. oktober (til smørrebrød)

Bestyrelsen