Forslag til vedtægtsændringer for Lucky Boots

Teksten i parentes er de nuværende vedtægter. Den røde tekst er det nye forslag.

§4 MEDLEMSKAB:
Stk. 1 (Et årligt medlemskab går fra den 1/5 til den 31/4.)
Medlemskabet er halvårligt fra januar til maj og august til december

§6 GENERALFORSAMLING:
Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, der ordinær indkaldes hvert år i (Maj måned.) februar måned.

§7 REGNSKAB. Klubbens regnskab (løber fra den 1/5 til den 31/4) følger kalenderåret.